Vytvořte multisenzorové výukové materiály

Multisenzorické techniky jsou často používány pro studenty s poruchami učení (LD). Multisenzorické učební techniky a strategie stimulují učení tím, že zapojí studenty na více úrovních. Povzbuzují studenty, aby používali některé nebo všechny své smysly, aby:

Proč jsou multisenzorické techniky důležité pro studenty s LD

Studenti s LD mají obvykle rozdíly v učení v jedné nebo více oblastech čtení, psaní, matematiky, poslechového chápání a expresivního jazyka. Multisenzorické techniky umožňují studentům používat své osobní síly, aby jim pomohly učit se. Mohou se pohybovat od jednoduchých až po složité, v závislosti na potřebách studenta a úkolu.

Multisenzorické techniky pomáhají učitelům uchopit učební styly

Někteří výzkumníci předpokládají, že mnoho studentů má oblast senzorického učení, někdy nazývaného učebním stylem. Tento výzkum naznačuje, že když se studenti vyučují pomocí technik odpovídajících jejich stylům učení, učí se snadněji, rychleji a lépe si uchovávají a aplikují pojmy do budoucího učení.

Většina studentů se zdravotním postižením nebo ne, těší se na poutavé odrůdy, které mohou nabídnout multisenzorické techniky.

Stimulace vizuálního uvažování a učení

Multisenzorické techniky často zahrnují vizuální metody výuky a strategie, jako je použití:

Sluchové techniky

Multisenzorické techniky, které se zaměřují na zvuk a stimulují slovní uvažování, se nazývají sluchové techniky. Auditorské techniky zahrnují strategie, jako je použití:

Hmatové metody výuky

Multisenzorické techniky, které zahrnují použití pocitu dotyku, se nazývají hmatové metody. Taktické metody zahrnují strategie jako:

Kinetické metody

Multisenzorické metody, které používají pohyb těla, se nazývají kinestetické metody. Jedná se o jemné a hrubé pohyby motorů, jako jsou:

Recepty na výrobu vlastních multisenzorových materiálů