Učitelé měří pokrok ve speciálním vzdělávání

Měření pokroku v oblasti výuky studentů je důležité při vývoji a implementaci vzdělávacích strategií a hodnocení efektivnosti programu pro vaše dítě se zrakovým postižením . Seznamte se s nejčastějšími způsoby, jak učitelé posuzují pokroky studentů v oblasti vzdělávání pro speciální vzdělávací programy a získávají cenné tipy, které vám pomohou učinit vzdělávací rozhodnutí pro jeho speciální vzdělávací program.

1 -

Pozorování je užitečným nástrojem pro změření vzdělávacího pokroku studentů
Getty

Poznatky mohou poskytnout vysoce přesné, podrobné a ověřitelné informace o silných a slabých stránkách studentů. Pozorování může být:

2 -

Standardizované ratingové váhy měří pokrok v jednotné cestě

Hodnocení měřítka měří pozitivní a problémové chování , pozornost, dovednosti nezávislosti dítěte a další oblasti. Tyto informace umožňují týmu IEP:

Hodnotitelské váhy jsou standardizované dotazníky vyplněné učiteli, rodiči a dalšími, kteří jsou seznámeni se studentem. Poskytují také národní srovnání.

3 -

Záznamy o záznamu poskytují komplexní informace o změně pokroku studentů

Třetí metodou měření pokroku studenta je přezkoumání záznamu. V rekordním přehledu mohou být shromážděny informace ze školních kumulativních záznamů, školních databází, informací z předchozích škol, údajů o zdravotním a duševním zdraví, vzorků studentské práce nahromaděné v portfoliích a anekdotických záznamů. Rodiče se mohou také rozhodnout poskytnout důležitou rodinnou historii pro zdravotní a sociální otázky.

4 -

Kritérium referenční testování ukazuje pokroky studentů ve specifických oblastech dovedností

Testy odkazované na kritéria měří specifické dovednosti, které se student naučil. Nejsou navrženy tak, aby poskytovaly skóre pro srovnání s vrstevníky. Místo toho se zaměřují na specifické dovednosti v oblasti předmětu. V základní matematické úrovni by se například řešila schopnost rozpoznávat spojení mezi čísly a veličinami, přidávat jednotlivé číslice, přidávat jedno číslice dvojciferné nebo jiné dovednosti. Tyto testy poskytují učitelům specifické informace, které jim umožňují navrhnout instrukce pro potřeby studentů.

5 -

Opatření k autentickému hodnocení pokroku v aplikovaných dovednostech

Autentické hodnocení hodnotí výsledky studentů na skutečné úkoly. Chcete-li úspěšně provést tyto testy, studenti musí znát oblast předmětu a být schopen využít tyto znalosti k provádění úkolů řešení problémů. Činnosti používané v autentických hodnoceních mohou zahrnovat:

6 -

Standardizované testy výkonu vyhodnocují čtení, matematické, psací a obsahové oblasti

Standardizované testy mohou posoudit čtenářské, písemné, matematické a obsahové oblasti, jako jsou společenské studie a věda. Poskytují informace o schopnostech studentů v těchto oblastech. Výhodou těchto testů je to, že rodiče a učitelé říkají, jak studenti pracují ve srovnání s ostatními na státní nebo národní úrovni.