Konkrétní úvaha je základem pro učení

Co je to konkrétní uvažování a jaké jsou některé příklady? Jak se to liší od abstraktního uvažování?

Formy odůvodnění

Existují dvě základní formy uvažování: konkrétní a abstraktní. Oba jsou kriticky důležité pro každodenní život, ale většina lidí je lepší u jednoho typu uvažování než druhého. Děti s poruchami učení mohou být obtížnější, než je typické, aby děti vyřešily problém najít řešení.

Abstraktní versus betonové úvahy

Abstraktní uvažování zahrnuje myšlení a řízení myšlenek a konceptů. Abstraktní pojmy mohou být překvapivě důležité pro každodenní život. Například tyto velmi důležité dovednosti vyžadují abstraktní odůvodnění:

Konkrétní úvaha zahrnuje schopnost analyzovat informace a řešit problémy na doslovné ("konkrétní") úrovni. Používáme konkrétní úvahy, když přemýšlíme a řešíme praktické problémy. Konkrétní úkoly zahrnují dovednosti jako:

Příklady

Když dítě dokáže vyřešit skládačku, uplatňuje konkrétní uvažování. Další příklady zahrnují:

Důležitost

Konkrétní úvaha je důležitá, protože je základem všech poznatků. Studenti potřebují pevné pochopení základních vzdělávacích konceptů a řešení problémů. To jim umožňuje naučit se nové myšlenky. Pomáhá s pozdějším učením, protože studentům umožňuje propojit nové nápady s dříve naučenými nápady. To podporuje silnější dlouhodobou paměť konceptů.

Konkrétní úvaha je také základním nástrojem pro navigaci po světě. S konkrétním uvažováním můžeme předvídat výsledky (pokud v tomto okamžiku vystoupím před toto kolo, pravděpodobně se mi to dotkne). Můžeme také vyřešit technické problémy, které vznikají každodenně (vkládání jídel do tašky na potraviny, plánování cesty do dalšího cíle, používání deštníku při dešti).

Zatímco slyšíme hodně o významu abstraktního uvažování, je někdy zapomenuto, že konkrétní uvažování poskytuje pevný základ, na kterém lze budovat abstraktní uvažování.

Pokud existují problémy s konkrétním odůvodněním, bude také vývoj abstraktního uvažování problémem.

Dětské roky bez postižení učení jsou pokrokem prostřednictvím pevného uchopení konkrétního uvažování, které přidává do abstraktního uvažování, jak se dítě starne (často kolem 12 let)

Jak je měřeno konkrétní uvažování

Konkrétní úvahy se obvykle měří v plném hodnocení intelektuálních schopností nebo IQ. Většina rozšířených inteligenčních testů hodnotí několik typů schopností řešit problémy, včetně konkrétních úvah. Většina krátkých zpravodajských testů ne.

Metody pro pomoc dětem s konkrétním uvažováním

Studenti s obtížemi v konkrétním uvažování mohou využívat řadu metod a materiálů, včetně:

Rozvoj konkrétního uvažování lze hrát stejně jako práce. Vzhledem k tomu, že tento typ úvah zahrnuje hledání řešení pro každodenní typy problémů, může být svět instruktorem a školitelem. Pokud se vaše dítě potýká s konkrétními úvahami, může být její domácí život stejně důležitý jako každá z výše uvedených terapií při zlepšování svých dovedností. Pokud se cítíte ohromen jako rodič, nezapomeňte, kolik dětí získá mnoho z těchto konkrétních uvažovacích dovedností: tím, že se bavíte.

Zdroje:

Davis, T., Goldwater, M. a J. Giron. Od konkrétních příkladů po abstraktní vztahy: Rostrolaterální prefrontální cortex integruje nové příklady do relačních kategorií. Mozková cortex . 2016 20. dubna (Epub před tiskem).