Je právo na uchování stupně u vašeho dítěte?

Stupeň uchovávání se týká praxe držení dítěte ve stejném ročníku po dobu delší než jeden rok, zpravidla kvůli špatnému výkonu školy. Ve většině případů rodiče a pedagogové uchovávají studenty, protože nemají zvládnutí dovedností potřebných k tomu, aby byli úspěšní na další úrovni. Domnívají se, že obdržení stejných instrukcí za další rok poskytne dítěti více času, aby se naučil dovednosti a vyzrál fyzicky a intelektuálně.

Profesionální uchování stupně

Za určitých okolností může mít retence pozitivní vliv na učení dítěte. Retence obecně může pomoci při:

Nevýhody zadržení stupně

Výzkum účinnosti retence ukázal, že v mnoha případech není samotné uchování dostatečné k vyřešení problému učení studentů. Pokud má student nedostatečné výsledky , má poruchu učení nebo jiný problém učení, zachování samotné nemusí být užitečné.

V těchto případech budou studenti potřebovat více vzdělávací podpory, jako jsou:

Některé negativy spojené s uchováním stupně zahrnují:

Co lze udělat, aby se zabránilo problémům s uchováním?