Vytvořte diskusní panel s plnými užitečnými rodičovskými strategiemi

Vyberte si z různých možností disciplíny pro řešení problémů chování

Tam je spousta rad o "nejlepší cestě" k disciplíně dětí. Ve skutečnosti však důsledky a disciplínové strategie, které fungují pro jedno dítě, nemusí fungovat pro druhé.

A žádná strategie disciplíny není účinná pro každé narušení pravidel. Takže i když časový limit může potlačit agresi vašeho dítěte, odnášení privilegií může fungovat nejlépe, když nebude dělat své práce.

Proto je pro rodiče důležité, aby měli vlastní nástroj pro disciplínu, naplněný různými disciplínami, které lze aplikovat na špatné chování.

Stejně jako u nějaké sady nástrojů, budete používat některé nástroje, které používáte více než jiné. A mohou existovat některé nástroje, na které občas zapomenete. Ovšem jenomže máte k dispozici nástroje, které vám pomohou řešit problémy chování všech velikostí.

Proč potřebujete mnoho různých nástrojů

Je dobré mít několik možností, když se rozhodujete, jak nejlépe učit vaše dítě o vhodném chování. Pokud se vaše dítě špatně ve škole, měli byste si vzít elektroniku nebo přiřadit další práce?

Co když důsledky, které vyberete, se nezdá být práce? Dalším nástrojem, který můžete dosáhnout, může být klíčem k zajištění toho, aby vaše dítě dostalo zdravou disciplínu.

Samozřejmě nechcete náhodně vybírat nástroje z vašeho panelu nástrojů a používat je náhodně.

Místo toho je důležité si uvědomit, které nástroje fungují nejlépe s vaším dítětem.

Například vaše dítě potřebuje učit se životním dovednostem, například dovednostem při řešení problémů ? Nebo se musí naučit, jak verbalizovat své pocity ? Adresujte jakékoli nedostatky dovedností, které by mohly pomoci vašemu dítěti v budoucnu lépe volit.

Specifické nástroje disciplíny

Soubor nástrojů pro disciplínu by měl obsahovat nástroje, které předcházejí vzniku problémů s chováním, důsledky, které učí výuku života a strategie pro výuku nových dovedností.

Nástroje, které zabraňují problémům s chováním

Tyto disciplíny vyžadují určitý čas a úsilí, ale jsou investicí, která může zabránit mnoha problémům s chováním:

Důsledky, které učí výuku života

Když vaše dítě poruší pravidla, použijte takové negativní důsledky, abyste se naučili, aby se v budoucnu rozhodla lépe:

Nástroje, které učí specifické dovednosti

Pokud se vaše dítě potýká se specifickým problémem chování, jako je agrese nebo zapomínání na práci, použijte systém odměn, který učí specifické dovednosti:

Co dělat, když nástroj nefunguje

Pokud se nástroj disciplíny, který používáte, nezdá účinný, přezkoumejte svou techniku. Existují věci, které byste mohli udělat jinak, což může činit nástroj efektivnější? Například jste konzistentní při aplikaci nástroje? Jste jasný ohledně pravidel a důsledků? Dali jste mu dostatek času na práci?

Pokud se zdá, že určitý důsledek není efektivní, přepněte na jiný nástroj. Například pokud ignorování krvácejících slov nezhoršuje ústa vašeho dítěte, pokuste se ho odměnit za to, že používáte pěkný jazyk, nebo ho nechte včas vynechat pro použití nevhodných slov.

Pokud se skutečně snažíte najít nástroj, který funguje dobře, požádejte o odbornou pomoc . Poraďte se s pediatrem svého dítěte nebo konzultujte s profesionálem v oblasti duševního zdraví. Profesionál vám může pomoci vyloučit základní poruchy chování a může vám pomoci zjistit nejúčinnější disciplínu.

> Zdroje:

> HealthyChildren.org: Pozitivní posilování prostřednictvím odměn.

> Webster-Stratton C. Neuvěřitelné roky: Rodiče, učitelé a výuka dětí: obsah, metody, výzkum a šíření programu 1980-2011 . Seattle, WA: neuvěřitelné roky; 2011.