Jak herpes postihuje těhotenství

Vliv viru herpes simplex na matku a kojence

Protože žena má genitální herpes, neznamená, že nemůže mít děti. Dvacet procent až 25 procent těhotných žen má genitální herpes. Viry herpes simplex však v určitých situacích představují riziko pro nenarozené dítě. Vědět více o rizicích genitálních herpetických infekcí během těhotenství pomáhá matkám a jejich partnerům činit informovaná rozhodnutí, aby ochránili sebe a své dítě.

Infekce viru herpes simplex

Virus herpes simplex způsobuje různé infekce a má specifické vlastnosti. Následující informace poskytují další informace o základních infekcích způsobených virem herpes simplex:

Rizikové faktory pro infekce jednoduchých herpetických infekcí

Riziko přenosu viru herpes simplex na dítě závisí na několika faktorech:

Rychlost přenosu infekcí prostaty infekce prostaty

Pro ilustraci toho, jak se mění riziko dítěte na základě výše uvedených faktorů: