Naučte se o standardních skóre a co znamenají

Standardní skóre testů a poruchy učení

Standardní skóre se používá v normě odkazovaném hodnocení, které porovnává výkon jednoho studenta s testem s výkonem ostatních studentů v jejím věku. Standardní skóre odhaduje, zda jsou skóre studentů nadprůměrné, průměrné nebo podprůměrné ve srovnání s rovesníky. Umožňují také porovnání výsledků studentů s různými typy testů, jako s diagnostikou poruch učení .

Když se rodiče poprvé zapojí do světa poruch učení a standardizovaných testů, je snadné se jim přemoci všechny informace. Zde jsou některé základní pokyny a termíny, které používají pedagogové, kteří spravují a interpretují standardizované výsledky testů.

Typy standardizovaných testovacích výsledků

Společné typy standardizovaných skóre testů, které se používají při hodnocení speciálního vzdělávání a diagnostice poruch učení, zahrnují:

Někteří zkušební vydavatelé vytvářejí vlastní stupnice standardních skóre. Interpretace těchto měřítek a to, co mají na mysli, jsou k dispozici prostřednictvím examinátora vašeho dítěte.

Měření výkonu testů

Tento seznam běžných typů standardních skóre vám může pomoci odhadnout výkon vašeho dítěte při testování pomocí těchto typů skóre. Chcete-li porozumět významu ostatních testovacích bodů, které zde nejsou uvedeny, může vám speciální pedagogička, poradce nebo školní psycholog vašeho dítěte poskytnout konkrétní informace o všech zkouškách, které vaše dítě ve škole odebírá.

Nedovolte, abyste složitost procesu zabránili v položení otázek. Pokud s něčím nerozumíte nebo nesouhlasíte, ujistěte se, že máte kvalifikovaného pedagoga, který vám to vysvětlí.

Jste nejlepším advokátem vašeho dítěte a pochopení podrobností standardizovaných testů vám pomůže rozhodnout, co je pro vaše dítě správné.