Testovací procentní skóre ve vzdělávání

Testovací skóre percentilu jsou jen jeden typ testovacích výsledků, které najdete v testovacích zprávách vašeho dítěte. Mnoho zpráv o testování zahrnuje několik typů bodů. Percentilové skóre jsou téměř vždy hlášeny k hlavním výsledkům testů, které přijme celá třída vašeho dítěte. Percentuální skóre bude také nalezeno na jednotlivých diagnostických protokolech. Pochopení skóre testovacího percentilu je důležité, abyste mohli rozhodnout o speciálním vzdělávacím programu vašeho dítěte.

Testovací procentní skóre použité při hodnocení

Zkušební percentilové skóre se obvykle vyskytují u většiny standardizovaných hodnocení dítěte ve škole. Percentil znamená doslova sto. Percentilové skóre na testy provedené učitelem a úkolem na domácí úkoly se vyvíjejí tak, že student rozdělí surové skóre na svou práci o celkový počet možných bodů. Převod desítkových bodů na percentily je snadný. Číslo se převede přesunutím desetinné tečky o dvě místa vpravo a přidáním znaménka procenta. Skóre 0,98 by se rovnalo 98%.

Percentily zkoušek na komerčně vyrobeném normalizovaném nebo standardizovaném testu se vypočítají v podstatě stejným způsobem, ačkoli výpočty jsou typicky zahrnuty v testovacích manuálech nebo vypočteny s bodovým softwarem.

Pokud student dosáhne 75. percentilu na testu s normou, lze říci, že od standardní vzorky testu dosáhla nejméně stejně, nebo lepší než 75% studentů svého věku.

Na zkušebních zprávách se může zobrazit i několik dalších typů standardních bodů .

Také známá jako: testovací procentní skóre, hodnocené percentilní hodnocení

Alternativní hláskování: % ile, percentilové skóre, hodnocení, procentní skóre

Příklady: U mnoha testů, které jsou standardně referenčními zpravodajskými testy, se standardní skóre 100 rovná 50. percentilu.

Studenti, kteří zaznamenali na této úrovni test, jsou v průměru.