Důvody, proč potřebujete biofyzikální profil (BPP)

Biofyzikální profil (BPP) je test, který se provádí v pozdním těhotenství za použití ultrazvuku a monitorování plodu. Biofyzikální profil se provádí jako způsob, jak se pokusit sledovat, jak vaše dítě dělá na konci těhotenství.

Během testu bude vaše dítě vyhodnoceno na pěti věcech. V každé z těchto kategorií bude uvedeno skóre 0 (abnormální) nebo 2 (normální):

Váš lékař nebo porodní asistentka bude používat uvedené údaje spolu s dalšími faktory, abyste se rozhodli, co máte dělat, pokud se něco týká léčby. To může zahrnovat nečinnost, čekání a opakování testu, vyvolání porodu , císařský řez atd. Zde jsou některé důvody, proč můžete objednat biologický profil (BPP) pro vaše dítě:

Může to být test, který jste provedl jednou v těhotenství, jednou za měsíc nebo na jiném pravidelném časovém rozvrhu.

Můžete diskutovat o tom, co váš praktický lékař hledá a jaké očekávané výsledky mohou být v závislosti na tom, co čísla říkají. Toto vysvětlení také vezme v úvahu další faktory v prenatální péči .

Zdroj:

Speciální testy pro sledování zdraví plodu. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) Vzdělávací paměť pro pacienty.