Známky poruchy učení v první třídě

První ročník je čas obrovského růstu u studujících, zejména v oblasti čtení a matematiky. Přestože některé děti mají větší potíže než ostatní, jsou zde určité známky potíží, které je třeba pečlivěji zkoumat. Pokud vaše dítě ukáže řadu těchto příznaků potíží, je čas promluvit se svým učitelem a pediatrem o dalším hodnocení.

Známky Vaše dítě může mít potíže v prvním stupni

Vaše dítě může potřebovat další hodnocení kvůli následujícím příznakům

Poznámka: Rodiče by se měli také dozvědět o známkách potíží v mateřské škole , neboť tento seznam je doplněk k seznamům popsaným pro mateřskou školu.