Porozumění standardní odchylce a skóre vašeho dítěte

Jak jsou standardizované testy interpretovány a vyhodnocovány

Standardní odchylky se typicky používají při hodnocení podle normy pro stanovení stupnice pro určení významnosti rozdílů mezi skóre. Tyto rozdíly se používají k určení, zda skóre je průměrné nebo výrazně pod nebo nadprůměrné . Standardní odchylky a standardní skóre jsou jedním z nejčastějších způsobů interpretace standardizovaných výsledků testů, ale nejsou jedinými.

Standardní odchylky jsou vypočítávány zkušebními vývojáři. Můžete si je uvědomit jako "průměrné rozdíly", které většina lidí testuje. Porozumění tomu, jak může standardní odchylka pomoci začít pochopit standardizované testovací skóre vašeho dítěte.

Diagnostika poruch učení se standardizovanými testy

Mnoho testů běžně používaných k diagnostice poruch učení pro speciální vzdělávací programy je standardizováno. Vydavatelé většiny standardizovaných testů používají jeden z několika běžných typů metod hodnocení. Standardní skóre jsou užitečné, protože umožňují srovnávání výkonu dítěte s různými typy testů. Pomáhají také odhadnout silné a slabé stránky dítěte ve srovnání s jejími celkovými schopnostmi a umožňují odhadnout dovednosti dítěte na test ve srovnání s ostatními studenty jeho věku nebo stupně.

Společné typy standardizovaných testovacích výsledků

Když se rodiče poprvé zapojí do světa poruch učení a standardizovaných testů, je snadné se jim přemoci všechny informace.

Zde jsou některé základní pokyny a termíny, které používají pedagogové, kteří spravují a interpretují standardizované výsledky testů.

Společné typy standardizovaných skóre testů, které se používají při hodnocení speciálního vzdělávání a diagnostice poruch učení, zahrnují:

Porovnání výkonu testu

Jak vidíte, standardizované testovací skóre nám umožňují porovnat výkon studenta s různými typy testů. Přestože všechny testovací body by měly být považovány za odhady, některé jsou přesnější než jiné. Standardní skóre a percentily například definují výkon studenta přesněji než t-skóre, z-skóre nebo staniny.

Tento seznam běžných typů standardních skóre vám může pomoci odhadnout výkon vašeho dítěte při testování pomocí těchto typů skóre. Chcete-li porozumět významu ostatních testovacích bodů, které zde nejsou uvedeny, může vám speciální pedagogička, poradce nebo školní psycholog vašeho dítěte poskytnout konkrétní informace o všech zkouškách, které vaše dítě ve škole odebírá.

Nedovolte, abyste složitost procesu zabránili v položení otázek. Pokud s něčím nerozumíte nebo nesouhlasíte, ujistěte se, že máte kvalifikovaného pedagoga, který vám to vysvětlí. Jste nejlepším advokátem vašeho dítěte a pochopení podrobností standardizovaných testů vám pomůže rozhodnout, co je pro vaše dítě správné.