Jak vytvořit vlastní pravidla pro děti

Vytvořte jasná očekávání a důsledky

Zatímco váš soused může dovolit dětem skočit na nábytek, můžete se rozhodnout, že to není v pořádku ve vašem domě. Nebo možná děti mohou bouchnout do hrnců a pánví ve vaší kuchyni, ale v domě babičky, to je ne-ne.

Je důležité vytvořit jasnou sadu pravidel pro domácnosti, aby vaše děti věděly, co je povoleno a jaký typ chování je mimo hranice.

Stanovení jasných pravidel je jednoduchý způsob, jak snížit problémy s chováním a zvýšit konzistenci s vaší disciplínou.

Proč je potřeba stanovit pravidla

Seznam pravidel pro domácnosti pomáhá dětem pochopit, jak se pravidla liší v různých prostředích. Například, může být přijatelné křičet na hřišti, ale to není v pořádku křičet ve vaší kanceláři. Stanovení písemných pravidel učí děti vašim očekáváním.

Písemná sada pravidel může také pomoci zajistit, aby všichni pečovatelé byli na stejné stránce. Ať už si najmete hlídání nebo babičku, přijde na návštěvu, všichni budou znát vaše očekávání, když jsou pravidla jasně uvedena na ledničce.

Pravidla mohou také být připomínkou pro dospělé, kteří se pokoušejí modelovat pozitivní chování dětí. Pokud se v pravidle uvádí, že každý musí vyzvednout své pokrmy, bude pravděpodobnější, že to uděláte, když je napsáno na seznamu pravidel domácnosti.

Písemná pravidla také dávají dětem příležitost připomínat si pravidla.

Dítě by mohlo říct kamarádovi, který přijde na datum hry: "V mém domě nemůžeme skočit na gauč." Děti, kteří rozumějí pravidlům, se budou chtít ujistit, že jsou sledováni.

Strategie, jak efektivně učinit pravidla

Posaďte se a přemýšlejte o tom, jaké typy pravidel chcete vytvořit pro svou domácnost.

Poté postupujte podle těchto pokynů, abyste zajistili efektivitu svých pravidel:

Stanovit pozitivní a negativní důsledky

Když děti dodržují pravidla, měly by mít pozitivní důsledky. Například chválit své dítě, že dodržuje pravidla.

Řekněte něco jako: "Děkuji, že jste si umístili nádobí do dřezu.

Můžete také využít využití odměn jako pobídku. Vyrovnejte výsady svého dítěte přímo s ochotou dodržovat pravidla. Nechte jej po večeři používat elektroniku, pokud se řídí pravidly od doby, kdy se například dostal ze školy.

Vytvořte negativní důsledek, který ho odradí od porušování pravidla znovu. Negativní důsledky mohou zahrnovat například ztrátu práv nebo časový limit .

Pokud je to možné, předem varujte dítě před následky. A pokud poruší pravidla, ujasněte si, že se může rozhodnout, že bude příště lépe.