Vývojová historie v hodnocení speciálního vzdělávání

Tato informace poskytuje odborníkům klíčové fakty o pozadí dítěte

Vývojová a sociální historie je důležitou součástí hodnocení diagnostiky poruch učení . Takže, co přesně? Stručně řečeno, je to shrnutí základních informací o studentovi. Seznamte se s touto formou shromažďování údajů s touto kontrolou.

Jak se shromažďuje vývojová a sociální historie?

Vývojová a sociální historie se obvykle odebírá rozhovorem nebo dotazníkem.

Typicky se školní poradce, učitel nebo psycholog setká s dítětem rodiče nebo poručníka, aby získal informace.

Proč je důležitá historie v testu speciálního vzdělávání?

Tyto informace jsou důležitou součástí hodnocení, protože poskytují kritické údaje, které pomáhají při diagnostice. Poskytuje informace o vývojových zpožděních, zdravotních a psychologických problémech, obavách z chování a rodinných a kulturních faktorech, které mohou přispět k problémům s učením dítěte. Historie také poskytuje informace o silných stránkách, které vaše dítě může mít. Tyto informace společně s dalšími hodnotícími údaji mohou pomoci potvrdit nebo vyloučit postižení a navrhnout intervenční strategie, aby pomohly vašemu dítěti.

Jaká data jsou shromážděna pro vývojovou historii?

Nejste si jisti, co očekávat během rozhovoru o vývojové a sociální historii nebo ve formě příjmu? Budete pravděpodobně požádáni, když vaše dítě dosáhne určitých vývojových milníků , o jakýchkoli fyzických potížích a postiženích, které má dítě, stejně jako o zdravotních problémech a léčbě.

Specialista také může shromažďovat informace o rodinné anamnéze. To může zahrnovat cokoli od kvality vztahů, které má dítě s přáteli a členy rodiny k tomu, zda dítě bylo podrobeno rozvodu, úmrtí člena rodiny nebo výpadku z domova. Můžete se také zeptat na jazyky, které dítě slyší a mluví doma.

Sociální a vývojová historie zahrnuje také zkušenosti dítěte v raném věku. Kdy se vaše dítě naučil číst, započítat nebo koukat například? Jaký byl proces? Souvisí to s akademickou historií dítěte, která bude zvažována společně se zvláštními zájmy dítěte nebo jinými informacemi, které jsou pro vaše dítě jedinečné.

Jak je vývojová historie použita k hodnocení?

Informace o vývojové a sociální historii mohou být použity mnoha způsoby. Může být zařazen jako součást hodnotící zprávy vašeho dítěte nebo k identifikaci všech faktorů, které mohou podpořit nebo vyloučit diagnostiku postižení. Data mohou být také použita k identifikaci všech záležitostí, které by měly být před posouzením řešeny, aby se zajistilo, že výsledky budou platné. Konečně, vývojová a společenská historie může být využita k tomu, aby zkoušející věděli o jakýchkoli zvláštních úvahách nebo hodnoceních požadovaných ubytování.

Obalování nahoru

Shromažďování informací potřebné pro vývojovou a sociální historii může být strašlivé. Ujistěte se, že tyto informace budou využity pro vaše dítě. Shromážděné údaje mohou identifikovat silné a slabé stránky dětí a podporu, kterou potřebují k prosperitě.