Je spankingové děti účinným důsledkem?

Spanking je široce diskutované téma. I když většina odborníků radí proti tělesnému trestu, mnoho rodičů stále hlásí, že výprask je účinnou disciplínou. Předtím, než se rozhodnete, zda je vaše dítě v pořádku, zkontrolujte možné důsledky fyzických trestů.

Důvody pro rodiče

Někdy rodiče vyhánějí své děti ze zoufalství.

Když děti často špatně rodí, mohou rodiče cítit, že jsou na konci svého lana a nejsou si jisti, co dělat jinak. Často řeknou: "Nic jiného se zdá, že nefunguje."

Bez důsledné disciplíny může mít pocit, že spanking je nejlepší volba. Ale příliš často se rodiče spoléhají na výprask, aby opravili problémy chování bez všech alternativních disciplín.

Dalším obvyklým důvodem, proč se rodiče vrhli, je z rozčilení. Rodič, který si myslí: "Nemůžu uvěřit, že jste to udělal!" mohou dítě bez rozmýšlení. Místo toho reagují z hněvu nebo strachu. Bez jasného plánu k disciplíně se může spanking stát první obrannou linií.

Problémy s výpraskem

Výprask dítěte může způsobit ještě více problémů, než léčí. Zde je několik důvodů, proč možná budete chtít znovu přehodnotit své dítě:

Alternativy k vypalování

Existuje mnoho disciplín, které jsou efektivnější než výprask. Zvažte alternativní negativní důsledky, které učí vaše dítě nové schopnosti.

Pokud vaše dítě zbarví na stěnách, logickým důsledkem by bylo, že by měl umýt stěny. To ho učí, že má více respektu k majetku.

Restituce pomáhá obnovit vztahy a pomáhá dětem se naučit nové dovednosti.

To může být velmi účinné pro agresivní chování a funguje dobře pro děti a mládež všech věkových skupin.

Cílem disciplíny by mělo být učit vaše dítě nové schopnosti, aby vaše dítě mohlo vyrůst s nástroji, které jsou nezbytné k tomu, aby byl zodpovědný dospělý. Takže při určování těch disciplín, které chcete použít, přemýšlejte o tom, co doufáte, že vaše dítě získá z vaší intervence.