Jaká dětská disciplína je a není

Šest vhodných cílů a tři, které jsou škodlivé

Dětská kázeň je o tom, jak předcházet problémům s chováním, takže trest za špatné chování je vzácný a zbytečný výskyt. Jeden užitečný způsob, jak přemýšlet o disciplíně dítěte, je spatřit to jako jiný způsob výuky výuky vašeho dětského života spíše než něco, co děláte, abyste potrestali své dítě za špatné zacházení. Když ukážete svému dítěti, co je správné chování a poskytují bezpečnost, která pochází z láskyplných, ale pevných hranic a očekávání, zakládáte základ, z něhož bude růst, aby se sama rozhodla.

Jaká disciplína dítě je

To jsou cíle disciplinace vašeho dítěte.

Jaká dětská disciplína není

Tyto motivace škodí dětské disciplíně.