Váš první rok růstu dítěte

1 -

Baby Growth od 0 do 3 měsíců
Marc Debnam / Digital Vision / Getty Images

První tři měsíce života dítěte se pravděpodobně budou zdát jako vichřice. Když se pozastavíte, abyste se podívali na to, jak daleký vývoj vašeho dítěte přichází v té době, pravděpodobně tyto vývojové značky zaznamenáte do celkového růstu dítěte:

Vždy pamatujte na opatrnost při porovnávání fyzického vývoje dítěte s ostatními dětmi v jakémkoli věku. Existuje široká škála "normálních".

2 -

Baby růstové fáze: 3 až 6 měsíců

Během 3 až 6 měsíců bude vaše dítě pokračovat ve svých fyzických schopnostech a dovednostech. Některé zajímavosti zahrnují:

3 -

Fyzický vývoj od 6 do 9 měsíců

Jak roste během měsíců 6 až 9, zaznamenáte výrazné zisky v její mobilitě, sluchu a zraku. Podívejte se na tyto měřítka:

4 -

Fyzický vývoj ke konci prvního roku

Poslední tři měsíce prvního ročníku vašeho dítěte vám poskytnou mnoho vzrušujících fotografických příležitostí. Jak postupuje během těchto měsíců, můžete očekávat, že tyto pokroky ve svém fyzickém vývoji: