Sledování těhotenství pomocí gestačního věku

Ultrazvuk je nejlepší způsob, jak zjistit nebo potvrdit gestační věk

Gestace je termín, který popisuje čas mezi počatím a porodem, během něhož dochází k mnoha složitým vývojům a roste a roste dítě v mateřské děloze.

Vzhledem k tomu, že během tohoto období proběhlo mnoho důležitých milníků, které naznačují, že těhotenství normálně pokračuje a dítě se narodí zdravé, je běžné, aby ženy sledovaly své těhotenství, aby zajistily, že tyto milníky dosáhnou ve vhodnou dobu.

Proč je gestační věk důležitá

Gestační věk je obvyklým způsobem pro popis věku těhotenství, nebo jak daleko je. Obvykle vyjádřená jako kombinace týdnů a dnů, gestační věk počítá od prvního dne posledního menstruačního období matky až po současnost, takže technicky zahrnuje asi dva týdny, během nichž žena nebyla těhotná.

Gestační věk se liší od věku plodu, což je počet týdnů, které uplynulo od počátku.

Gestační věk pomáhá v léčbě prenatální péče. Kromě toho poskytuje výhled očekávané datum a je metoda, kterou většina lékařů používá pro datování těhotenství.

Většina těhotenství trvá asi 40 týdnů, když se používá odhad gestačního věku, ale nic od 38 týdnů do 42 týdnů se považuje za normální. Děti narozené před 37 týdny jsou považovány za předčasné a děti narozené po 42 týdnech se považují za postnatální.

Proč lékaři používají věk gestace k datu těhotenství

Důvodem gestačního věku je tak často používán v klinické praxi je to proto, že ve většině těhotenství je vzácné přesně vědět, kdy k počátku došlo.

Některé těhotenství však v takovém případě neplatí. Například ženy, které otěhotněly pomoci ošetřením plodnosti, jako je oplodnění in vitro (IVF) nebo intrauterinní inseminace, mohou přesně vědět, kdy začalo těhotenství a tato informace může být použita namísto gestačního věku až do dne těhotenství.

V ostatních případech se žena může domnívat, že přesně ví, kdy si myslela na základě načasování a frekvence pohlavního styku a vlastností a zkušeností svého menstruačního cyklu.

Nevýhody používání věku gestace

Je důležité mít na paměti, že výpočty gestačního věku předpokládají 28denní menstruační cyklus pro všechny těhotné ženy, ve kterých se ovulace odehrává ve dne 14. Ve skutečnosti je mnoho menstruačních cyklů výrazně kratší nebo delší. Zvláště v případě nepravidelných cyklů by gestační věk měl být používán s opatrností, protože může přesahovat nebo podhodnotit skutečný věk rozvíjejícího se embrya nebo plodu.

To může mít důsledky pro prenatální testování a diagnostiku. Například pokud ultrazvuk provedený během 7 týdnů těhotenství vykazuje vývoj, který je normální po dobu 6 týdnů gestačního věku, mohlo by to vyvolat obavy o ženu a jejího lékaře. Nicméně, pokud tato žena zažila 35denní menstruační cyklus v měsíci, kdy otěhotněla, tyto výsledky by byly mnohem méně alarmující.

Slovo od Verywell

Vzhledem k výše uvedenému příkladu, který se stává pravidelně v klinické praxi, je ultrazvuk považován za zlatý standard pro odhad nebo potvrzení gestačního věku. Ve skutečnosti výzkum ukazuje, že v prvním trimestru, kdy je gestační věk určen na základě měření délky koruny , je přesnost mezi pěti až sedmi dny.

> Zdroj:

> Americký kongres porodníků a gynekologů. (Říjen 2014). Metoda odhadu data splatnosti.