Je vaše batole připraveno na potápění?

Stejně jako učení se posadit, plazit a chodit, nočník je dovednost, kterou se vaše dítě musí učit. Než si osvojíte tuto dovednost, existují určité další dovednosti a schopnosti, které musí být na místě před zahájením učení.

Známky Vaše dítě může být připraveno

Nezapomeňte, věk není nejdůležitějším faktorem. Noční výcvik bude nejlépe splněn, když se zohlední fyzický a emocionální vývoj vašeho dítěte.