10 tipů pro péči o děti pro otce

Pro otce je těžké získat péči, přestože soudy nediskriminují otce. Ať už jste otcem, který se chystá na plnou vazbu nebo společnou péči, měli byste být připraveni na obtížnou péči o dítě, zvláště pokud matka dítěte podává také péči o dítě. Zvažte následující tipy, které pomohou otci získat péči.

Tipy pro péči o děti otců

1 -

Platba dětských podpůrných plateb

Otec, který chce péči o dítě, by měl pokračovat v pravidelných platbách na podporu dětí. Pokud má otec neformální ujednání s matkou dítěte, měl by uchovávat záznamy, jako jsou potvrzení o potvrzení nebo písemný dopis od matky dítěte, pokud jde o opatření týkající se podpory dítěte a co bylo dáno. Pokud se otec potýká s platbami na podporu dítěte, požádejte o změnu, ale pokud je otce schopen uskutečnit platby, měl by zajistit, že má dobré výsledky při provádění plateb.

2 -

Vytvořte silný vztah

Když dítě není ve vazbě otce, otcové by měli volat dítě často a zkontrolovat den dítěte. Otec se také může zastavit v dětské škole a představit se ve správě. Otec by měl častěji kontrolovat pokrok dítěte a zajistit, aby dítě vědělo, že je tam, aby nabídl potřebnou pomoc.

3 -

Udržujte přesné záznamy

Otec by měl udržovat přesný záznam o plánech návštěvy, aby pomohl zvítězit v péči o dítě. Otcové mohou zachytit přesné záznamy o návštěvách vyvíjením a udržováním rodičovského plánu. Otec může předložit rodičovský plán soudu, pokud je rozhodnuto o péči o dítě.

4 -

Zúčastněte se důležitých školních a společenských setkání

Je důležité, aby otec, který chce péči, aby se zúčastnil společenských, vzdělávacích, náboženských a dalších důležitých událostí dítěte, byl důkazem trvalého vztahu s dítětem. Příkladem důležitých událostí jsou školní hry, křesty, oslavy narozenin a sportovní události. Soud se na této návštěvě spoléhá jako důkaz smysluplného vztahu.

5 -

Připravte prostor pro vaše dítě ve svém domě

Dokonce i když otec žije v malém prostoru, měl by mít pro dítě zvláštní místo ve svém domově. Soud bude požádat o přiměřené bydlení během všech slyšení o péči o dítě. Otcové by měli být připraveni reagovat na vyšetřování soudce ohledně plánů bydlení.

6 -

Plánujte

Soudce očekává, že otec bude připraven pro péči o dítě, pokud bude udělen dítě. Otcové by měli sestavit inteligentní odpovědi na případné otázky, které požádal soudce. Například soudce se zeptá na otázky týkající se bydlení, vzdělávání dětí včetně mimoškolních aktivit a finanční připravenosti.

7 -

Buďte ohleduplní

Otec, který chce péči o dítě, si musí vzpomenout, aby vždy respektoval matku svého dítěte. Způsob, jakým otec zachází s matkou svého dítěte, může být rozhodujícím faktorem při určování péče o dítě. Otcové, kteří jsou nevěrahodní nebo nepřátelští k matce dítěte, budou také mít vliv na dítě spolu s otcovou šancí na získání péče o dítě.

8 -

Buď k sobě upřímný

Otec, který chce péči o dítě, by se měl skutečně zeptat, s čím se dokáže vypořádat. Je fakt, že mnoho otců může mít jiné povinnosti, jako jsou jiné děti nebo více pracovních míst. Více povinností může ovlivnit schopnost otce převzít péči o dítě, zejména plnou péči.

9 -

Když je to v pochybnostech, zeptejte se někoho moudřejšího než ty

Otec, který chce péči o dítě, by měl mluvit s ostatními, kteří prošli procesem péče o dítě. Otec, který prošel procesem péče o dítě, může nabídnout vhled a nechat otce, který prochází procesem, vědět, co očekávat.

10 -

Zvažte zprostředkování nebo arbitráž

Otec, který chce péči o dítě, by měl zvážit zprostředkování nebo rozhodčí řízení předtím, než podstoupí kontradiktorní soudní jednání. Ve sporech nebo rozhodčích řízení rozhoduje o případech neutrální třetí strana. U otce může být řízení v soudní síni těžko zvládnutelné, takže může upřednostňovat menší, přívětivější nastavení spojené s mediací nebo arbitráží.