Porozumět kladům a nevýhodám jediné právní péče

Často se předpokládá, že rodiče bojující za péči o dítě se jen hádají o fyzické péči. Existuje však jiný typ péče o děti, kterou musí rodiče zvážit, a to je zákonná péče. Rodič, který má výhradní zákonnou vazbu, je jedinou osobou, která má zákonnou pravomoc rozhodovat ve prospěch svého dítěte. Tyto typy rozhodnutí zahrnují vzdělávání, náboženství a zdravotní péči.

Je důležité si uvědomit, že zákonná vazba se liší od fyzické péče. Jinými slovy, je možné - a docela běžné - pro spoluobčany sdílet zákonnou vazbu, ale nesdílí fyzickou vazbu.

Klady

Nevýhody

Poradenství pro rodiče, kteří hledají jediné právní opatrovnictví

Rodiče, kteří usilují o výhradní zákonnou vazbu, se mohou chtít vyvarovat nepříjemností a nejasností, které mohou přijít s tímto uspořádáním.

Předtím, než se rozhodnete, že budete vykonávat výhradní zákonnou vazbu u soudu, zvažte následující faktory:

Když jedinečná právní péče funguje nejlépe a kdy to není

Obecně platí, že výhradní zákonná péče je ideální v situacích, kdy jeden rodič není k dispozici pro konzultace o klíčových rozhodnutích týkajících se zdraví, vzdělání a náboženské výchovy dítěte. Nejsou považovány za nejlepší volbu, pokud jeden rodič hledá výhradní zákonnou péči, aby se vyhnul nutnosti konzultovat s druhým.

Typicky, když je rodič motivován touhou vyhnout se konfliktu nebo komunikaci s druhým rodičem, ale oba rodiče jsou k dispozici a jsou stejně vhodní, soudy odmítnou žádost o výhradní zákonnou vazbu a vyžadují od rodičů, aby se naučili spolupracovat v zájmu dětí.